Norconsult AS overtar virksomheten i A3 Arkitektkontor AS fra 1. november 2020.

A3 Arkitektkontor AS og Norconsult AS har inngått avtale om at Norconsult AS (www.norconsult.no) skal overta virksomheten i A3 Arkitektkontor AS fra 1. november 2020.

Alle ansatte følger med i virksomhetsoverdragelsen og jobber fra 1. november 2020 i Norconsult i Harstad.

Oppfølging og garantiansvar for oppdrag som er avsluttet, eller under avslutning, forblir i A3 Arkitektkontor AS.

A3 Arkitektkontor AS vil skifte navn til A3 pluss AS og bestå som selskap for å ivareta garantiansvar.

A3 Arkitektkontor AS vil, etter en overgangsfase fram til 31.12.2020, ikke utføre noen form for prosjektering etter 31.12.2020. Ved behov vil ev. prosjektering kunne bli utført av Norconsult AS.

Vi håper på å fortsette det gode samarbeidet når vi nå fortsetter reisen som en del av Norconsult.

Se også pressemelding hos Norconsult.