Project Description

Om Norsk Hydro, Forus

Etter en innbudt prosjektkonkurranse valgte Norsk Hydro A3 som arkitekt for sitt administrasjonssenter for boredivisjonen på Forus. Plankonseptet er en videreutvikling av administrasjonssenteret i Harstad med kombikontorer.

Utgangspunktet for utformingen har vært Hydro som moderne og teknologisk avansert selskap og Jærens vakre og stadig skiftende lysvirkninger. Det teknologiske formspråket, med utenpåliggende stålstruktur og kanaler, gir assosiasjoner til offshoreanlegg. Det er også klare likhetstrekk.

Byggegrunnen er den tidligere Forussjøen, med kvikkleire til 30 meters dybde. Bygningen står på en betongplate som er fundamentet med 30 meter lange peler til fast grunn.

Publisering

Byggekunst nr. 3/1987

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontor
Byggherre:
Norsk Hydro
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Norsk Hydro
Beliggenhet:
Grenseveien 19, Forus
Framdrift (milepæler):
1983 Prosjekteringsstart
1984 Byggestart
1985 Overlevering
Areal:
5.100 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: