Utmerkelser /priser

 • 2020-11  Aktiv drift avviklet etter oppkjøp av virksomheten av Norconsult

 • I 2011 mottok vi Nord-norsk arkitekturpris for Lofoten Kulturhus og Thon hotell i Svolvær.

 • I 1995 ble Stud-Bo-Nord prosjektet ble tildelt byggherreprisen 1995 av Norges praktiserende arkitekter.
 • I 1993 mottok vi Nord-norsk arkitekturpris for Tømmervik Kirke i Sørreisa.

Fagfelt

De viktigste arbeidsfeltene vår var:

 • Byggeprogram / forstudier for ulike byggeprosjekter
 • Prosjektledelse og prosjektadministrasjon
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektering av nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering
 • Arealplanlegging / reguleringsplaner
 • Byforming

Godkjenninger

Firmaet hadde sentral godkjenning for ansvarsrett:

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
 • Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2