Project Description

Om Byggeklossen barnehage

Harstad Kommune inviterte i 2008 ulike allianser av rådgivere og entreprenører til konkurranse om en ny 6 basers barnehage med plass til 100 barn. Underveis i prosessen ble byggeprogrammet økt til 8 baser og 134 barn. I tillegg til basene har barnehagen 6 felles aktivitetsrom: Matematikk- / konstruksjonsrom, Kreativt verksted, Motorikkrom, Bibliotek / språkverksted, Musikk- / dans- / dramarom og Vannlekrom.

Romprogrammet og konseptskissene ble utviklet i nært samarbeid med kommunens brukergruppe. Den samlede kompetansen her fikk påvirke bl.a. organisering og logistikk, valg av spesialrom, utforming av utearealer m.m.. Målet var å oppfylle Rammeplanens intensjoner om barnehagen som læringsarena, samt å legge tilrette for pedagogiske prinsipper, tilgjengelighet for alle, gode utearealer og ikke minst omsorg og trygghet for små barn i en såpass stor institusjon.

Tomta, et tidligere et småbruk, er lett kupert og solrik, og ligger i utkanten av et boligstrøk i Gangsåsveien. De mest solrike og attraktive uteområdene er bevart til ute-lek. «Gammelhuset» ble delvis pusset opp, og utgjør en del av utelek-tilbudet.

Barnehagen er organisert i 3 soner etter barnas alder, og hver sone er inndelt i baser / grupper. Hver sone har sin egen fløy, og er forbundet med fellesrom og kjernefunksjoner. Bygningen har utgang til terreng på tre plan, og er grovt sett organisert med parkering og administrasjon på Plan 1, kjernefunksjoner og hovedtyngden av baser på Plan 2 (med utgang til utelek-arealer), og et lite «førskolebygg» på Plan 3. For å gjøre det lettere for ungene å orientere seg, har hver base sin egen farge. Disse 8 fargene er benyttet både i interiør og fasader, og er godt synlige fra utelek-området.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Barnehage
Byggherre:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt (inkl. landskap og interiør)
Prosjekteringsgruppeledelse
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Detaljprosjekt i samhandlingsentreprise
Oppdragsgiver:
Harstad kommune
Beliggenhet:
Gangsåsveien 8, Harstad
Framdrift (milepæler):
2008: Prosjekteringsstart
2009: Byggestart
2010: Overlevering
Areal:
1.750 m² BTA
+160m² uisolerte skur og boder
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
Annet:
Samhandlingsentreprise