Project Description

Om Harstad telehus

Teledirektoratet engasjerte i første omgang A3 til å utrede utbyggingsmulighetene i «Telekvartalet» Harstad, der televerket fra før hadde en bygningsmasse på 5.500 m2. Seinere var A3 prosjekteringsleder og arkitekt for ei ny kontorfløy og etterhvert trinnvis rehabilitering og ombygging av den gamle bygningsmassen.

Nybygget består av to kontorblokker i 5 etasjer, med trapperom i mellom. Nederste plan er parkeringskjeller som også strekker seg under gårdsrommet. Ombyggingen av den gamle bygningsmassen har dels vært oppussing og modernisering, dels ombygging av gamle sentraler til kontorlokaler.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontor, telesentral
Byggherre:
Teledirektoratet
Våre roller:
Arkitekt, Prosjekteringsledelse
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Teledirektoratet
Beliggenhet:
Asbjørn Selsbanes gate, Harstad
Framdrift (milepæler):
1989: Prosjekteringsstart
1990: Byggstart (nybygg)
1992: Overlevering
1992: Byggestart (rehabilitering / ombygging)
1995: Overlevering
Areal:
2.500 m² BTA (nybygg)
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: