Project Description

Om Stud-Bo Nord prosjektet

Selskapet Stud-Bo Nord AS ble stiftet i 1989 som et redskap for å bringe nord-Norge inn i OL-utbyggingen på Lillehammer. Aksjonærene var studentsamskipnadene og fylkeskommunene i Nord-Norge. Ideen var at nordnorske entreprenører skulle bygge provisoriske boliger på Lillehammer og etter OL 1994 flytte boligene til skolesteder i Nord-Norge der det var behov for student- og elevboliger.

Innenfor en offentlig FOU kontrakt med en entreprenørgruppe, ble det gjennomført et designprosjekt på møbler og innredning. Lillehammer Olympiske Organisasjonskomitè valgte Stud-Bo Nord prosjektet som løsning for Medialandsby A. 1. januar 1994 overtok LOOC landsbyen med 25 hus, 980 gjesterom og 1250 senger, bygget og innredet av nordnorske entreprenører og leverandører.

Straks OL var over, startet demontering og fjerning av husene. Seksjonene ble så fraktet til 16 byggeplasser i 12 forskjellige kommuner der det ble satt sammen til nye hustyper for å innkvartere studenter og skoleelever.

Stud-Bo Nord prosjektet ble betegnet som et av de mest vellykkede byggeprosjekter i forbindelse med OL 94.

Stud-Bo Nord AS ble tildelt Byggherreprisen 1995.

Byggesteder

Under OL: Storhove, Lillehammer

Etterbruk:

Sogndal, Bodø, Narvik, Harstad, Sjøvegan, Nordreisa, Tromsø, Alta, Lakselv, Kautokeino, Vadsø og Kirkenes

Utmerkelse

Byggherreprisen 1995

Fakta

Bygningsfunksjon:
Studentboliger
Byggherre:
Våre roller:
Vårt oppdrag:
Oppdragsgiver:
Studentsamskipsnader og fylkeskommuner i Nord-Norge
Beliggenhet:
Lillehammer + etterbruksteder
Framdrift (milepæler):
2008 Prosjekteringsstart
2009 Byggestart
2010 Overlevering
Areal:
ca 30.000 m² BTA
Prosjektkostnad:
230 mill
Rådgivere:
Entreprenører:
Nord-Norsk Entreprenørgruppe AS