Project Description

Om Svalbardhallen, Longyearbyen

Forprosjekt og underlag for totalentreprise ble i 1994 utarbeidet på oppdrag av Svalbard Samfunndrift AS og sener det nyetablerte selskapet Svalbardhallen. Veidekke ASA vant totalentreprisekonkurransen, og A3 Arkitektkontor ble av dem engasjert til detaljprosjekteringen. Bygningen inneholder idrettshall (normalhall) med tribune, svømmehall med 25 m basseng med internasjonale mål, squashall, skytebane og nødvendige birom.

Anlegget er lokalisert til øvre del av bebyggelsen i Longyearbyen hvor også skolen ligger. En av planforutsetningene var at bygningen skulle knytes fysisk til skolen av hensyn til sambruk. Bygningen er gitt en sluttet form som følger hovedretningen i dalen og er i tillegg trukket inn mot fjellfoten for å underordne seg landskapet.

Av hensyn til permafrosten er bygningen løftet opp fra bakken og bygget på betongpeler. Dette medførte en spesiell løsning for svømmehallen med inngang til bassengrommet fra 2. etasje. Bæresystem er betongelementer i dekker, stål i vegger og tak i idrettshall og limtre i svømmehall. Utvendig er hallen kledd med trepanel i felter som bryter ned de store flatene. Fargebruken er tilpasset den overordnede fargeplan som er utarbeidet for Longyearbyen.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Idrettshall og svømmehall
Byggherre:
Svalbard samfunnsdrift
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Svalbard samfunnsdrift for forprosjekt og tilbudsgrunnlag.
Veidekkke ASA for detaljprosjekt.
Beliggenhet:
Longyearbyen, Svalbard
Framdrift (milepæler):
1994 Prosjekteringsstart
1995 Byggestart
1996 Overlevering
Areal:
3.200 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: