Project Description

Om Sørreisa hovedkirke, Tømmervik kirke

Etter arkitektkonkurranse 1989/90 ble A3 valgt til å forestå byggprosjektering og interiørdesign.

Sørreisa kirke 1844 – 1987
Gjenreist etter brann 1992
Gloria in exelsis Deo

Vigslet tirsdag 11.august 1992 i nærvær av

HM KONG HARALD V
HKH DRONNING SONJA

Utgangspunkt for utformingen har vært å gjenskape et bilde av den gamle kirken i moderne form. Kirkerommets form tilsvarer den gamle kirkens 8-kantede rom i eksakt størrelse og plassering på tomten. Utenpå denne, et omskrevet kvadrat som inneholder et utvidet kirkerom og nødvendige birom og sakristi. På kvadratet, et sentralt plassert klokketårn med overlys, symbolet på livet selv, på veien fra skapelsen/fødselen – vannspeilet utenfor inngangen – gjennom kirkeskipet mot alterveggen med regnbuen – Guds løfte til menneskene – og ut til kirkegården og oppstandelsessymbolet mot øst.

Utmerkelse

Nord-norsk arkitekturpris 1993

Publisering

Kirken er presentert i det tyske tidsskriftet «Kunst und Kirche» 1994

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kirke
Byggherre
Sørreisa kommune
Våre roller
Arkitekt (inkl. interiør)
Prosjekteringsgruppeledelse
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Sørreisa kommune
Beliggenhet:
Tømmervik, 9310 Sørreisa
Framdrift (milepæler):
1990: Prosjekteringsstart
1991: Byggestart
1992: Overlevering
Areal:
490 m2
300 sitteplasser herav 66 på galleri
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
RIB Leiknes AS, Finnsnes
RIE Ragnar Storjord
RIV Sletten AS
Entreprenører:
Annet:
Orgel:
Ryde & Berg Orgelbyggeri as
Kirkeklokker:
Olsen Nauen Klokkestøperi
Kunstnerisk utsmykking:
Ragnhild Monsen