Project Description

Om Cafe UIT

Ny kafe og kantine med tilhørende støttefunksjoner som tilbygg til og ombygging av eksisterende bygning på UiT campus  Harstad. (Tidligere Høgskolen i Harstad).

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kafe og kantine for Høgskolen i Harstad. (Nå del av UiT.)
Byggherre:
Statsbygg
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Detaljprosjekt
Oppdragsgivere:
Statsbygg
Beliggenhet:
Havnegata 5 Harstad
Framdrift (milepæler):
2015: Prosjekteringsstart
2015: Byggestart
2016: Overlevering
Areal:
1.000 m² BTA (tilbygg)
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Hinnstein AS, Harstad
Entreprenører:
Bygningsentreprenør: Peab