Project Description

Forslag til reguleringsplan.

Kontaktinformasjon

Lennard Andreassen.
E-post la@a3a.no

Fakta

Funksjon:
Boliger
Tiltakshaver:
Harstad Panorama AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering og konseptskisser
Oppdragsgiver:
Harstad Panorama AS
Beliggenhet:
Harstad
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: