Project Description

Om Statoils nye kontor i Harstad

Et moderne kontorbygg. Et signalbygg som skal huse Statoils regionkontor for nordområdene.

Beliggenheten er sentral, med Harstad Skipsindustri som nærmeste nabo.

Nybygget har plass til 600 arbeidsplasser og er godt synlig både fra land og fra innseilingen til Harstad.

Planlagt innflytting er litt utpå nyåret 2017.

Prosjektert i  samarbeid med SJ Arkitekter, Oslo.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontorbygg for Statoil ASA
Byggherre:
Kaarbø eiendom ANS
Våre roller:
Arkitekt, – i samarbeid med SJ Arkitekter, Oslo
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Detaljprosjekt i totalentreprise
Reguleringsplan
Oppdragsgivere:
Kaarbø eiendom ANS for skisseprosjekt, forprosjekt og tilbudsgrunnlag.
Hent AS for detaljprosjekt
Beliggenhet:
Seljestadfjæra, Harstad
Framdrift (milepæler):
2014: Prosjekteringsstart
2015-04: Byggestart
2017: Overlevering
Areal:
11.000 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
Totalentreprenør: Hent AS