Project Description

Om Longyearbyen sykehus

Longyearbyen Sykehus betjener den norske befolkningen på Svalbard og er samtidig beredskapssykehus for fiskeflåten i havområdet lengst i nord. Sykehuset er en kompaktutgave av helsetjenesten, lite men innholdsrikt. Det inneholder operasjonsstue, akuttavdeling, røntgen, sengepost, helsestasjon, bedriftshelsetjeneste, fysioterapi og tannklinikk.

Hovedformen er et to etasjers saltakshus, utvidet med to lavbygg og ett frittstående bygg for tekniske funksjoner. Å bygge på Svalbard er på mange måter forskjell fra å bygge på fastlandet. Permafrost, sterk vind og snødrift krever spesielle løsninger. Ideen var utfra en enkel og økonomisk grunnform å lage et hus som har i seg noe av den røffe frodigheten man finner i gamle bygninger og konstruksjoner på Svalbard.

Huset står på søyler over bakken med ramper fra trafikkarealet til inngangene. Bærekonstruksjonene er av betong, yttervegger og tak av tre.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Sykehus
Byggherre:
Statsbygg Nord, Tromsø
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt.
Oppdragsgiver:
Statsbygg Nord, Tromsø
Beliggenhet:
Longyearbyen, Svalbard
Framdrift (milepæler):
1989: Prosjekteringsstart
1989: Byggestart
1991: Overlevering
Areal:
1.800 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: