Project Description

Om Skilleveien 11

Boligprosjekt med 8 leiligheter i terrassert bygg ved Kanebogen Senter.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Boligprosjekt med 8 leiligheter
Byggherre:
BoNord
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Program
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Oppdragsgivere:
BoNord
Beliggenhet:
Skilleveien 11, Harstad
Framdrift (milepæler):
2013: Prosjekteringsstart
Areal:
1.000 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: