Project Description

Om Lofoten Kulturhus og Thon Hotell

Beskrivelse kommer snart

Nord-norsk arkitekturpris

A3 Arkitektkontor mottok i 2011 Nord-norsk arkitekturpris 2011 for Lofoten Kulturhus og Thon hotell i Svolvær.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kulturhus og hotell
Byggherre:
Kulturhus: Lofoten Kulturhus Eiendom
Hotell: Thon Hotellbygg
Våre roller:
Arkitekt, Prosjekteringsledelse
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
 –
Beliggenhet:
Torget, 8305 Svolvær
Framdrift (milepæler):
2005: Prosjekteringsstart
2007: Byggestart
2009-04: Overlevering
Areal:
3.860 m2 kulturhuset
6.080 m2 hotellet
Prosjektkostnad:
55 mm kulturhuset
125 mill hotellet
Rådgivere:
RIB: Sweco
RIE: Elinstallatøren
RIV: Siv.ing. Giert Aasheim
RIBr: NEAS Brannconsult
Entreprenører:
Totalentreprenør: NCC