Project Description

2015-09-01: Varsel om planstart, planprogram til høring.  Planområde Harstad Skipsindustri – Sentrum Nord (Kaarbøverftet)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og §12-9 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning for nordre del av området til Harstad Skipsindustri i Harstad sentrum. Planområdet omfatter dagens verftsområde med tilstøtende arealer samt hele Klubbveien. Se kartskisse.

Link: Plangrense oppstart – 2015-09-01

Hensikten med planarbeidet er å begrense industriarealet til det areal verftet trenger til sin virksomhet og utvikle resterende arealer til andre formål. Videre skal Klubbveien reguleres til ny hovedatkomst til verftet.

Program for planarbeidet er vedlagt.

Dokumenter i saken kan også lastes ned på webadresse:  www.a3a.no/pro/2014-014 (Denne siden)

Eventuelle merknader og synspunkter til planprogrammet bes sendt innen 16. oktober 2015 til:

A3 Arkitektkontor as
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post:   eaj@a3a.no

2015-08-24: Planutvalgets behandling av planprogram

Planutvalgets behandling av planprogram – 2015-08-24

2015-06-30: Planprogram

Planprogram – 2015-06-30

2014-10-29: Planstartmøte

Referat planstartmøte – 2014-10-29

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Erling A. Johansen
E-post: eaj@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Byggherre:
Harstad Skipsindustri as
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Konseptutvikling
Regulering
Oppdragsgiver:
Harstad Skipsindustri as
Beliggenhet:
Harstad sentrum
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: