Project Description

Om Bergsodden sykehjem

Fakta

Bygningsfunksjon:
Sykehjem
Byggherre:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt
Prosjekteringsgruppeledelse for program, forprosjekt og tilbud
Vårt oppdrag:
Program
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Detaljprosjekt i totalentreprise
Oppdragsgivere:
Harstad kommune til om med tilbudsgrunnlag
NCC i detaljprosjekt- og produksjonsfasen
Beliggenhet:
Bergsodden, Harstad
Framdrift (milepæler):
2010: Prosjekteringsstart
2012: Byggestart
2014: Overlevering
Areal:
7.800 m² BTA
+100 m² uisolerte skur og boder
Prosjektkostnad:
250 mill
Rådgivere:
Entreprenører:
Totalentreprenør: NCC avd Harstad