Project Description

2020-02-26: Varsel om planstart, planprogram til høring.
Planområde: Del av Harstad Skipsindustri – Sentrum syd, PlanID 598

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning.  Det dreier seg om endring av en del av gjeldende reguleringsplan for Harstad Skipsindustri – Sentrum syd, planID 598.

Planarbeidet utføres på oppdrag for Harstad kommune og Troms- og Finnmark fylkeskommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å bygge videregående skole og idrettshall innenfor planområdet.  Det innebærer endring av reguleringsformål fra næringsformål til offentlig formål for de aktuelle tomtene.  I tillegg skal utnyttelsen av den kommunale parkeringsplassen vurderes.  Kart over planområdet er vedlagt.

Planprogram og andre dokumenter i saken kan lastes ned fra nettadresse: www.a3a.no/PRO/2019-005.
De som ber om det, får dokumentene tilsendt pr. post.

Eventuelle merknader og synspunkter til planprogrammet bes sendt innen 8. april til

A3 Arkitektkontor AS
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post:   eaj@a3a.no

2020-01: Forslag til planprogram

Link: 2019-005 Planprogram – 2020-01 (forslag)

2019-09-27: Referat fra oppstarmøte

Link:  2019-005 Referat fra oppstartsmøte i plansaker – 2019-09-27

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Erling A. Johansen
E-post: eaj@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Tiltakshaver:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Beliggenhet:
Harstad sentrum
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: