Project Description

Om Norges brannskole

Fakta

Bygningsfunksjon:
Brannskole
Byggherre:
Våre rolle:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt for totalentreprenør.
Oppdragsgiver:
Harstadbygg AS
Beliggenhet:
Fjelldal i Tjeldsund kommune
Framdrift (milepæler):
2002-09 Prosjekteringsstart
2004-12 Byggestart
2006-08 Overlevering
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
BYGG: Harstad bygg AS