Project Description

Om Stanges Miljøstasjon

Nytt personal og administrasjonsbygg for Hålogaland ressursselskap i Harstad.

Prosjektet tildelt etter priskonkurranse.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontor og garderobeanlegg
Byggherre:
Hålogaland Ressursselskap
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Oppdragsgivere:
Hålogaland Ressursselskap
Beliggenhet:
Skavdalsveien, Harstad
Framdrift (milepæler):
2015: Prosjekteringsstart
2015: Byggestart
2016: Overlevering
Areal:
700 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
Peab / Nilsen & Haukland, Harstad