Project Description

2020-09-01: Varsel om planstart.
Reguleringsplan for Gullhauggata Harstad kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-3 varsles herved igangsetting av detaljert reguleringsplanarbeid på vegne av Harstad kommune. Planområdet, som vist på kartutsnitt utgjør 2 dekar og er i dag regulert til bolig- og vegformål.

Formålet med planarbeidet er å digitalisere og regulere området slik det er opparbeidet.

Opplysninger om planarbeidet ligger på A3 Arkitektkontors hjemmeside: http://www.a3a.no/pro/2018-013

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet bes sendt innen

14. oktober 2020 til:

A3 Arkitektkontor as
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post: post@a3a.no

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Therese A. Isaksen
E-post: post@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Tiltakshaver:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Harstad kommune
Beliggenhet:
Gullhaugen, Harstad kommune
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: