Project Description

Om Lenvik kulturhus, Finnsnes

Bygningen har status som regionalt kulturhus i et område med mer enn 30.000 innbyggere. Senja er en del av det området som huset skal betjene. Kulturhuset er bygget sammen med Lenvik rådhus i sentrum av Finnsnes. Foajeer og møterom kan benyttes felles.

Kulturhuset består av disse hovedelementene: · Storsal / flerbrukssal med 400 sitteplasser. Herav 90 på galleri. · Liten sal / kinosal med 69 sitteplasser i amfi. · Bibliotek ca. 700 m2 · Aktivitetsrom / musikkøvingsrom · Foajé / utstillingsareal

Hovedformen har utgangspunkt i tilstøtende rådhus, men gir et klart signal om at det inneholder kulturfunksjoner. Biblioteket er eksponert i fasaden mot bysentrum gjennom et stort vindu formet som en oppslått bok.

Hurtigruta har vært inspirasjon for utforming og detaljer. «Mitt skip er lastet med …bøker, musikk, film, teater, opplevelse, deltakelse …kultur». Bygget er oppført av betong med sokkel kledt med sort 2 mm kontaktlimt skifer. «Overbygget» er lette påhengsvegger med hvite, sementbaserte plater. Det har særlig vært lagt vekt på funksjonsriktig akustikk i storsalen

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kulturhus, kino, bibliotek
Byggherre:
Lenvik kommune
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Lenvik kommune
Beliggenhet:
Rådhusveien, 9300 Finnsnes
Framdrift (milepæler):
1991 Prosjekteringsstart
1993 Byggestart
1995 Overlevering
Areal:
2.560 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: