Project Description

Om Harstad/Narvik Lufthavn

Oppdraget med nytt ekspedisjonsbygg ble tildelt A3 arkitektkontor etter en begrenset prosjektkonkurranse sommeren 1994.

Planprinsippet er enplansterminal dimensjonert for 5 samtidige flyanløp med lineær flyoppstilling.

Det er lagt vekt på oversikt, fattbarhet, gode dagslysforhold og rasjonell drift for flyselskapene.

Nytt i denne terminalen er halvklimatiske «fingre» på bakken fra avgangs/ankomstpir og fram til flytrapp.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Lufthavn
Byggherre:
Luftfartsverket Hovedadministrasjonen
Prosjektleder Alf Chr. Aadahl
Vår rolle:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
 –
Oppdragsgiver:
Luftfartsverket Hovedadministrasjonen
Beliggenhet:
Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, Nordland
Framdrift (milepæler):
1994 Prosjekteringsstart
1996 Byggestart
1998 Overlevering
Areal:
6.100 m2 ekskl. parkering i kjeller
Prosjektkostnad:
 –
Rådgivere:
RIB:
Grøner Tromsø AS, Tromsl
RIV:
Barlindhaug Consult AS, Tromsø
RIE:
ElektroRådgiverne AS, Harstad
Prosjekterings- og byggeledelse:
Siv. ing. Odd H. Pedersen AS, Harstad
Utsmykking:
Nina Bang, Oslo.
Entreprenører:
 –