Project Description

Om Slottet sykehjem, Harstad

Sykehjem med 36 plasser fordelt på fire bogrupper, hvorav to for somatiske og to for demente. Bygningen er på ett plan med kjeller under en mindre del av bygget.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Sykehjem
Byggherre:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Harstad kommune
Beliggenhet:
Seljestadveien 71, Harstad
Framdrift (milepæler):
2000-04: Prosjekteringsstart
2001: Byggestart
2003: Overlevering
Areal:
3.365 m² BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: