Project Description

Kontaktinformasjon

Eiendomsselskapet BRT AS
Bjørn Rasch-Tellefsen
Mobil 913 25 195
A3 Arkitektkontor AS
Lennard Andreassen
Mobil 414 67 512
E-post la@a3a.no

Om Langmoan næringspark

Beskrivelser

Presentasjon Langmoan Næringspark i PDF-format:

Nyheter

 2015-02-05 Oppdatert presentasjon

Oppdatert presentasjon av Langmoan næringspark lagt ut.

2015-01-22 Oppdatert presentasjon

Oppdatert presentasjon av Langmoan næringspark lagt ut.

2013-12-12 Varsel om planstart

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-9 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid med konsekvensututredning for området Langmoan Næringsområde i Harstad. Det dreier seg om områderegulering for hele området med detaljplan for en del av området.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området.

Program for planarbeidet kan lastes ned her:  Planprogram Langmoan – 2013-12-09

Eventuelle merknader og synspunkter til planprogrammet bes sendt innen 30. januar 2013 til:

A3 Arkitektkontor as, postboks 753, 9487 Harstad.

E-post:   eaj@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Næringspark
Byggherre:
Eiendomsselskapet BRT AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering, konsept
Oppdragsgiver:
Eiendomsselskapet BRT AS
Beliggenhet:
Lagmoan, Harstad
Framdrift (milepæler):
2013-12 Varsel om planstart
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: