Project Description

Om Statoil Medkila i Harstad

Statoil engasjerte i første omgang A3 til å utarbeide byggeprogram og forstudie for sitt administrasjonssenter i Nord-Norge.

I den videre prosjektering inngikk A3 som arkitekt og faglig prosjekteringsleder i prosjekteringsgruppen for Statoil Harstad.

Senteret ble bygget på ei vakker naturtomt i Medkila, 7 km  sør for Harstad sentrum. Utfordringen var å innpasse den store bygningen i det fine, kuperte terrenget.

Konseptet er en 3-armet bygningsstruktur som følger landskapsformen, med en glassgård i knutepunktet.

Bebyggelsesplanen inneholder til 9 fire-etasjers kontorblokker i kjede, med samlet areal ca. 20.000 m2. Bare første trinn er bygget, det inneholder glassgården, midtfløyen (bak glassgården) og første blokk i begge sidefløyene. All parkering er lagt under adkomsttunet i et 2-plans parkeringsanlegg.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontor
Byggherre:
Statoil
Våre roller:
Arkitekt, prosjekteringsleder
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, tilbudsgrunnlag, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
Statoil
Beliggenhet:
Medkila, Harstad
Framdrift (milepæler):
1983: Prosjekteringsstart
1985: Byggestart
1987: Overlevering
Areal:
11.500 m² kontorbygg
5.500 m2 garasje
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: