Project Description

Om Lofoten Kulturhus og Thon Hotell

Prosjektet består av 2 samordnede oppdrag, kulturhus og hotell, gjennomført som ett byggeprosjekt. Samlet areal nybygg var ca 7.900 m2.  I tillegg kommer ombygging og rehabilitering av tilstøtende eksisterende bebyggelse med ca 3 000 m2.  Hotelldelen har 10 etasjer.

Vårt ansvar

I forprosjektfasen, fram til tilbudsgrunnlag for totalentreprise, var tiltakshaverne oppdragsgivere: Vågan kommune og Thon Hotellbygg AS.  Under detaljprosjekteringen og byggefasen var totalentreprenøren (NCC Construction AS) vår oppdragsgiver.

I forprosjektfasen jobbet vi sammen med tekniske rådgivere på byggeteknikk, VVS-teknikk og elektroteknikk innenfor en gruppeavtale.  Selv utførte vi prosjekteringsledelse, arkitekturfaglig prosjektering, bygningsfysikk prosjektering og dels lydteknisk prosjektering. Vi hadde brannteknisk rådgiver og akustiker som underkonsulenter.

I detaljprosjekt- og byggefasen var tekniske rådgivere innen byggeteknikk, VVS og elektro sidekonsulenter (engasjert av totalentreprenøren).

Organisatorisk / administrativt

Prosjekteringsledelsen, og ansvaret som søker og samordner, var utfordrende.  Prosjektet hadde to tiltakshavere og ble gjennomført som ett byggeprosjekt med 2 bygningsavsnitt.  De to bygningsavsnittene overlappet hverandre delvis, med felles kommunikasjonsarealer, til dels felles tekniske anlegg og enkelte felles støttefunksjoner.  I tillegg var flere andre brukere i eksisterende bebyggelse berørt og involvert i prosessen.

Det ble søkt igangsettingstillatelser i flere trinn.

For noen kritiske fagområder på utførelsessiden ble det, i samråd med kommunen, vurdert behov for uavhengig kontroll.  Det ble stillet krav om og gjennomført uavhengig kontroll for utførelsen på brannsikring.

Arkitektonisk og teknisk.

Prosjektet var komplisert og hadde høy vanskelighetsgrad på mange områder.

Prosjektet ble bygget i et trangt sentrumskvartal som grenset til havneområde med hurtigrute- og hurtigbåtkai på ene siden.  Prosjektet har parkeringskjeller med golv på kote 0 og 1. etasje på kote 3,3, dette var vanskelig i forhold til tidevannsproblematikk.

I prosjektet inngår en sjøvannsbasert varmesentral som ligger i kjeller under tidevannsnivået.

Kulturhuset har yttervegg med glass mot havna, dette var vanskelig å løse spesielt i forhold til lyd, men også i forhold til lys (fullstendig blending av salen).  Det er derfor bygget et dobbelt ytterveggsystem med passasje mellom.

Hotellbygg i 10 etasjer, i et trangt sentrumskvartal med eksisterende bebyggelse i 3 – 5 etasjer, var i seg selv ei stor utfordring.  Vi utarbeidet ny reguleringsplan for kvartalet med grundig dokumentasjon, bl.a. sol/skyggestudier.

Tilpasningen til eksisterende bebyggelse var komplisert og til dels meget vanskelig.  Deler av eksisterende bebyggelse ble bygget om til kultur- og reiselivsrelatert næringsvirksomhet.  I kvartalet inngikk en eldre hotellbygning, som ble knyttet til den nye hotellbygningen slik at det fungerer som en enhet.  Det aller meste av bebyggelsen ble rehabilitert og knyttet til felles interne kommunikasjonsveier.  Logistikken var komplisert å få til, både eksternt og internt i kvartalet.  Den eldre bebyggelsen består av ulike bygningstyper med ulike etasjehøyder.  Bl.a. inngikk en eldre trebygning hvor eksteriøret skulle bevares.  En annen eldre, vernet trebygning ble flyttet ut av kvartalet.

Nord-norsk arkitekturpris

A3 Arkitektkontor mottok i 2011 Nord-norsk arkitekturpris 2011 for Lofoten Kulturhus og Thon hotell i Svolvær.

Relevans for nye prosjekt

Spesielle forhold i prosjekt med overføringsverdi:

  • Skisse-, for-, og detaljprosjekt for kulturhus og hotell
  • Tilbygg til og ombygging av eksisterende bygning til nye planløsninger og tekniske anlegg

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kulturhus og hotell
Byggherre:
Kulturhus: Lofoten Kulturhus Eiendom
Hotell: Thon Hotellbygg
Våre roller:
Arkitekt, Prosjekteringsledelse
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt
Oppdragsgiver:
 –
Beliggenhet:
Torget, 8305 Svolvær
Framdrift (milepæler):
2005: Prosjekteringsstart
2007: Byggestart
2009-04: Overlevering
Areal:
3.860 m2 kulturhuset
6.080 m2 hotellet
Prosjektkostnad:
55 mm kulturhuset
125 mill hotellet
Rådgivere:
RIB: Sweco
RIE: Elinstallatøren
RIV: Siv.ing. Giert Aasheim
RIBr: NEAS Brannconsult
Entreprenører:
Totalentreprenør: NCC