Project Description

2017-04-26: Varsel om planstart reguleringsplan for parkeringsanlegg i fjell i Harstad sentrum.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid for parkeringsanlegg i fjell i området mellom St. Olavs gate og Havnegata i Harstad. Planområdet er vist på kartillustrasjonen.

Planarbeidet utføres på oppdrag fra Byparkering AS.

Hensikten med planarbeidet å legge til rette for å bygge parkeringsanlegg under bakken med innkjøring fra Havnegata 24.

Dokumenter i saken kan lastes ned på: www.a3a.no/pro/2011-018

Eventuelle merknader og synspunkter til planarbeidet bes sendt innen 10. mai 2017 til:

A3 Arkitektkontor as
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post:   la@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Byggherre:
Byparkering AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Konseptutvikling
Regulering
Oppdragsgiver:
Byparkering AS
Beliggenhet:
Harstad sentrum
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: