Project Description

2015-08-20: Varsel om planstart reguleringsplan for område i Medkila, Harstad

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid for et området i Medkila som vist på vedlagte kartutsnitt.

Link: Plangrense – 2015-08-19

Planområdet omfatter de to eiendommene som Statoil eier og tilstøtende kommunale eiendommer. Planarbeidet utføres i samarbeide mellom Medkilaeiendommen AS og Harstad kommune.

Hensikten med planarbeidet er i hovedsak å omregulere ubebygde deler av Statoileiendommene fra næringsformål til boligformål samt regulere deler av tilstøtende kommunale eiendommene til boligformål.

Dokumenter i saken kan lastes ned på: www.a3a.no/pro/2014-019 (Denne siden)

Eventuelle merknader og synspunkter til planarbeidet bes sendt innen 11. september 2015 til:

A3 Arkitektkontor as
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post:   eaj@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Byggherre:
Medkilaeiendommen AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Konseptutvikling
Regulering
Oppdragsgiver:
Medkilaeiendommen AS
Beliggenhet:
Medkila
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:

2015-06-10 Referat fra planstartmøte

Referat fra planstartmøte: Referat fra planstartmøte – 2015-06-10