Project Description

Om Tordenskjolds gate 2

Skisseprosjekt (konsept / mulighetstudie) for påbygging av kontor og boligetasje på Tore Hunds gate 5.

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kontor, boliger
Byggherre:
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Program, skisseprosjekt
Oppdragsgiver:
Nilsen & Haukland AS
Beliggenhet:
Framdrift (milepæler):
2015 Prosjekteringsstart
Areal:
ca 475 m² BTA (påbygg)
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: