Project Description

Nyheter

Varsel om planstart.

Planområde: Seljestadveien 54, 56 og 58, Harstad.

Med henvisning til PBL § 12-8 varsles herved oppstart av privat forslag til detaljert reguleringsplan for angitte eiendommer:

58/115 Seljestadveien 54
58/160 Seljestadveien 56
58/129 Seljestadveien 58

Planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.

Vår oppdragsgiver er Seljestad Eiendom AS.

Formålet for planarbeidet er å skaffe planhjemmel for oppføring av boligbygg på ca. 20 leiligheter på eiendommene.

Området 58/115 og 58/160 er avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Området 58/129 er avsatt til forretning/kontor i kommuneplanen.
Atkomst til Seljestadveien planlegges etablert fra selve Seljestadveien.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen (05.10.2016).  Planprogram og konsekvensutredninger ikke påkrevd.

Dokumenter i saken ligger på webadresse: http://www.a3a.no/2016-012

Eventuelle synspunkter og andre forhold som planlegger bør kjenne til bes sendt innen 28 april 2017 til:

A3 Arkitektkontor AS
Postboks 753
9487 Harstad
E-post: post@a3a.no

Med hilsen
Lennard Andreassen
la@a3a.no / 41467512

2016-10-15 Referat fra oppstartmøte

Referat fra oppstartmøte: Referat fra oppstartsmøte – 2016-10-15

Kontaktinformasjon

Seljestad utvikling AS
 –
A3 Arkitektkontor AS
Lennard Andreassen
E-post la@a3a.no

Fakta

Funksjon:
Boligblokk
Byggherre:
Seljestad utvikling AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Seljestad utvikling AS
Beliggenhet:
Seljestadveien 54-56-58, Harstad
Framdrift (milepæler):
2016-10-15 Oppstartmøte
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: