Project Description

Nyheter

2013-02-12 Varsel om planstart. Detaljreguleringsplan for området Silsand Stranda

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid for området Silsand Stranda. Avgrensning av planområdet er vist i vedlegg.

Hensikten med planarbeidet er å skaffe planhjemmel for utvikling av området til følgende formål: forretninger, boliger, småbåthavn og friområde.

Fagansvarlig for reguleringsarbeidet A3 Arkitektkontor AS, som utfører arbeidet på oppdrag fra IKO Eiendom AS

Eventuelle og synspunkter eller innspill til planarbeidet bes sendt innen 5. mars 2013 til:

A3 Arkitektkontor as, postboks 753, 9487 Harstad.

Vedlegg:

Varsel om planstart – 2013-02-12

Reguleringsplan Silsand strand – Omradegrense – 2013-02-07

Reguleringsplan Silsand strand – Utkast til arealbruk – 2013-02-07

2011-12-07 Referat fra formannskapet sak 261-11

Vedlegg:

Formannsskapsak 261-11

Fakta

Funksjon:
Reguleringsplan
Byggherre:
IKO Eiendom AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering, konsept
Oppdragsgiver:
IKO Eiendom AS
Beliggenhet:
Silsand Strand
Framdrift (milepæler):
2013-02 Varsel om planstart
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: