Project Description

2020-11-20: Mindre endring av reguleringsplan HSI Sentrum nord – PlanID 0687, Harstad. Høringsbrev.

Bakgrunn

Gjeldende reguleringsplan er vedtatt 31.10. 2019. Siste revisjon vedtatt 16.11. 2020.
Bakgrunnen for denne endringen er at bestemmelsene om riving i reguleringsbestemmelsene er problematiske i forhold til utbyggingsrekkefølgen. Deler av bebyggelsen innenfor hensynssonen H570/byggeområde BS4 kan rives, men i flg. planbestemmelsene ikke før det er gitt IGT for ny bebyggelse. Imidlertid starter utbyggingen i byggeområde BS5 og utbyggingen her er avhengig av riving i BS4 på grunn av adkomstveg og riggplass.

Dokumenter (PDF)

2014-014 – Høringsbrev – 2020-11-19

2014-014 – Reguleringsbestemmelser – Revisjon 2 – 2020-11-19

2014-014 – Referat planstartmøte – 2020-10-29

2014-014 – Planbeskrivelse – Revisjon 2 – 2020-11-19

2014-014 – A 01 Midlertidig park

2014-014 – HSI sentrum nord Reguleringsendring 2020-11-03

Merknader

Eventuell merknader til reguleringsendringen bes sendt til:

Norconsult AS
Skoleveien 1
9407 Harstad.

eller til e-post:

Erling.A.Johansen@norconsult.com

innen 11. desember 2020.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Erling A. Johansen
E-post: erling.a.johansen@norconsult.com