Project Description

Nyheter

Forslag til planbeskrivelse.

Dokument: Beskrivelse reguleringsendring – 2017-09 (utkast)

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Erling A. Johansen.
E-post eaj@a3a.no

Fakta

Funksjon:
 –
Tiltakshaver:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Harstad kommune
Beliggenhet:
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: