Project Description

Kontaktinformasjon

Lennard Andreassen.
E-post la@a3a.no

Fakta

Funksjon:
Avlastningssenter, dagsenter og omsorgsboliger for Harstad kommune
Tiltakshaver:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Harstad kommune
Beliggenhet:
Harstad
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: