Varsel om planstart for reguleringsplan for Nedre Gangsås senter publisert

Se http://www.a3a.no/pro/2019-008/