Reguleringsplan

Varsel om planstart reguleringsplan for del av Medkila – Marvehøggan

Varsel om planstart reguleringsplan for del av Medkila - Marvehøggan - publisert Se http://www.a3a.no/pro/2018-009/

mandag 17. september 2018|Reguleringsplan|

Varsel om planstart. Seljestadveien 54-56-58

Varsel om planstart reguleringsplan for Seljestadveien 54-56-58 publisert Se http://www.a3a.no/pro/2016-012/

tirsdag 25. april 2017|Nyheter, Reguleringsplan|

Varsel om planstart reguleringsplan for Trondenes boligpark, trinn 2

Varsel om planstart reguleringsplan for Trondenes boligpark, trinn 2, publisert Se http://www.a3a.no/pro/2014-018/  

fredag 29. april 2016|Nyheter, Reguleringsplan|

Varsel om planstart, planprogram til høring. Planområde Harstad Skipsindustri – Sentrum Nord (Kaarbøverftet)

Varsel om planstart, planprogram til høring, for planområde Harstad Skipsindustri – Sentrum Nord (Kaarbøverftet) publisert. Se http://www.a3a.no/pro/2014-014/

onsdag 2. september 2015|Reguleringsplan|

Varsel om planstart reguleringsplan for parkeringsanlegg i fjell i Harstad sentrum.

Varsel om planstart reguleringsplan for parkeringsanlegg i fjell i Harstad sentrum publisert. http://www.a3a.no/pro/2011-018/

tirsdag 25. august 2015|Nyheter, Reguleringsplan|

Kunngjøring av planstart for Medkilaeiendommen

Kunngjøring av planstart for Medkilaeiendommen publisert. http://www.a3a.no/pro/2014-019/

torsdag 20. august 2015|Nyheter, Reguleringsplan|