Varsel om planstart reguleringsplan for Trondenes boligpark, trinn 2

Varsel om planstart reguleringsplan for Trondenes boligpark, trinn 2, publisert

Se http://www.a3a.no/pro/2014-018/