Varsel om planstart, planprogram til høring. Planområde Harstad Skipsindustri – Sentrum Nord (Kaarbøverftet)

Varsel om planstart, planprogram til høring, for planområde Harstad Skipsindustri – Sentrum Nord (Kaarbøverftet) publisert.

Se http://www.a3a.no/pro/2014-014/