Varsel om planstart, planprogram til høring. Planområde: Heimenjorda, Kvæfjord kommune

Varsel om planstart, planprogram til høring. Planområde: Heimenjorda, Kvæfjord kommune

Se http://www.a3a.no/pro/2020-004