Varsel om planstart reguleringsplan for parkeringsanlegg i fjell i Harstad sentrum publisert.

http://www.a3a.no/pro/2011-018/